Predaj a rezervácia vstupeniek na podujatia- mobil: 0903 392 844, len v kine Orbis v čase:

Pondelok:16:00-19:00 hod., Štvrtok, Piatok:  15:00-20:00 hod., Sobota, Nedeľa:  15:00-19:00 hod.

Dobšinského rozprávkový Gemer 2023

Dobšinského rozprávkový Gemer 2023

Galéria

Dobšinského rozprávkový Gemer, tradičné podujatie venované zachovaniu slovenskej ľudovej rozprávky vo všetkých podobách, ktoré uskutočňujeme v RS už 28 rok, sa uskutoční 30. – 31. 5. v priestoroch DK.

Súčasťou sú detské divadelné predstavenia, kreatívne dielne tanca, výtvarný workshop, prednášky a besedy pre stredoškolákov, čítanie rozprávok v MŠ, všetko inšpirované odkazom Pavla Dobšinského, ktorý pochádza z nášho regiónu. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Cieľom podujatia je formovať osobnosť detí a mládeže prostredníctvom rozprávky. Počuté slovo u detí, rozprávka, podnecuje rozvoj fantázie, citové a vôľové reakcie, učí poznávať silu dobra, šľachetnosť, pracovitosť a skromnosť, poznanie, že sily zla musia byť vždy potrestané, a za spravodlivosť treba bojovať. Ďalej posilniť príslušnosť k tradíciám, regiónu, významným osobnostiam a podporovať mladých začínajúcich autorov ku tvorbe rozprávok. Téma tohto ročníka bude: Dobšinský – rozprávkar a propagátor ľudovej slovesnosti, ľudové inšpirácie v odkaze P. Dobšinského.

Snažíme sa uchovať rozprávky pre budúce generácie rôznymi formami a aktivitami, formovať osobnosť a postoj detí a mladých ľudí, ich príslušnosť k tradíciám, k regiónu, iniciovať mladých začínajúcich autorov k tvorbe rozprávok, zoznámiť pedagógov s netradičným praktickým využitím rozprávok v pedagogickom procese, pripomenúť odkaz P. E. Dobšinského a jeho pokračovateľov.

Projekt sa uskutočňuje v priestoroch Mestského kultúrneho strediska za aktívnej spolupráce materských a základných škôl mesta a okolia.

.

Rok výroby: 2023
Dátum lokálnej premiéry: 30. máj 2023

Nenašli sa žiadne naplánované predstavenia pre toto podujatie.