Predaj a rezervácia vstupeniek : 047 /56 21 552 -  Prenájom priestorov : prenajom@domkultury-rs.sk