Predaj a rezervácia vstupeniek na podujatia- mobil: 0903 392 844, len v kine Orbis v čase:

Pondelok:16:00-19:00 hod., Štvrtok, Piatok:  15:00-20:00 hod., Sobota, Nedeľa:  15:00-19:00 hod.

Fülöp Ránki v Rimavskej Sobote

Galéria

Všetkých milovníkov krásnej hudby pozývame v utorok, 22. 11. o 18.00 hod. do divadelnej sály DK na posledný koncert Hudobnej jesene 2022, ktorý bude venovaný 140. výročiu narodenia hudobného skladateľa Zoltána Kodálya.

Jeho dielo zaznie v podaní  mladého virtuóza z Maďarska, Fülöpa Ránkiho, ktorý pochádza zo známej muzikantskej rodiny a už ako trojročný začal podľa sluchu hrať na klavíri. Vstupné: 5€ / 3€ pre členov KPH. Predaj vstupeniek na mieste. Koncert z verejných zdrojov podporil Fond na podporu kultúry národnostných menšín.

PROGRAM:

ZOLTÁN KODÁLY

1. Meditácie na motívy C.Debussyho / Meditáció Debussy egy motívuma fölött (1907)

2. Valsette (1910)

3. Deväť klavírnych skladieb (1910): Lento, Andante poco rubato, Lento – Andante Allegretto scherzoso, (quos ego…) Furioso, Moderato triste, Allegro giocoso, Allegretto grazioso, Allegro commodo, burlesco

4. Sedem skladieb na klavír (1918): Lento, Székely keserves (Rubato, parlando), “-il pleut dans mon cœur comme il pleut sur la ville-” (Allegretto malinconico) Epitaf/Sírfelirat Rubato Tranquillo, Székely nóta (Poco rubato), Rubato

5. Tance z Marosszéku/Marosszéki táncok (1927)

Rok výroby: 2022
Dátum lokálnej premiéry: 22. november 2022

Nenašli sa žiadne naplánované predstavenia pre toto podujatie.