Predaj a rezervácia vstupeniek na podujatia- mobil: 0903 392 844, len v kine Orbis v čase:

Pondelok:16:00-19:00 hod., Štvrtok, Piatok:  15:00-20:00 hod., Sobota, Nedeľa:  15:00-19:00 hod.

FS Új Gömör

FS Új Gömör je dobrovoľným, záujmovým združením pôsobiacim a účinkujúcim pri ZO Csemadoku Rimavská Sobota a súčasne aj pri MsKS Rimavská Sobota. Cieľom súboru je združovanie, podporovanie občanov so záujmom o maďarské ľudové umenie a aktivizovanie ich tvorivej činnosti pri uchovávaní tradičnej ľudovej kultúry a interpretácii jej prejavov. V repertoári  súboru sú tance z rôznych oblastí (rimóci, somogyi, gömöri, tyukodi, mezőségi táncok, magyarbődi karikázó, kalotaszegi legényes). FS Új Gömör ročne má 15-20 vystúpení doma i v zahraničí. Na prehliadke folklórnych súborov v Sárospataku v roku 2004 získal titul “kvalifikovaný folklórny súbor”. V roku 2006 dostal „Cenu mesta“, a v tom istom roku na celoslovenskej prehliadke maďarských folklórnych súborov ho porota zaradila do strieborného pásma.

19 členný súbor má 3-hodinové skúšky raz do týždňa (piatok) v Dome kultúry. Vedúcimi súboru sú Ferenc Topor a Judit Pál Topor. 

Zostaň informovaný o našich novinkách

Prihlás sa do nášho newslettra a budeme ti zasielať novinky priamo na e-mail.